Overzicht Mineralen met Classificatie

Mineralen en kristallen zijn natuur producten. Zij bevatten verbindingen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij een onjuist gebruik. Onderstaand een overzicht met daarin de belangrijkste schadelijke mineralen en kristallen . De lijst is zeker niet volledig bij twijfel neem contact op
Voor overige voorwaarden en beperkingen zie onze algemene voorwaarden

Eigenlijk geldt voor alle mineralen uit de buurt van kinderen houden en na aanraken handen wassen. Beter be safe then sorry

Vraag om een echt advies en kom langs in de Outlet lees meer

Pas op giftig

Anglesiet

Giftig en slecht oplosbaar loodsulfaat. Voorzichtig, ook met uitwendig gebruik. Niet geschikt om in het water te leggen

Pas op gevaar

Antimoniet

Voor de gezondheid schadelijke antimoonsulfide. Daarom slechts beperkt geschikt om direct in het water te leggen. Wel geschikt voor uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Arsenopyriet

giftig ijzerarseniet. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Niet geschikt voor uitwendig gebruik.

Pas op gevaar

Atacamiet

Voor de gezondheid schadelijk koperchloride. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Pas op met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Auripigment

Giftig arseensulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Pas op met uitwendig gebruik.

Pas op gevaar

Azuriet

Voor de gezondheid schadelijk kopercarbonaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen.
Oppassen bij uitwendig gebruik.

Pas op gevaar

Azuriet-malachiet

Voor de gezondheid schadelijk kopercarbonaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen.
Oppassen bij uitwendig gebruik.

Pas op gevaar

Azuriet-pseudomalachiet 

Voor de gezondheid schadelijk kopercarbonaat en fosfaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen.Oppassen bij uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Bunseniet

Giftig nikkeloxide. Nikkel is bovendien een veel komende allergeen. Direct huidcontact vermijden. Ongeschikt om direct in het water te leggen.

Pas op giftig

Carborundum

Industrieel vervaardigd materiaal wordt gebruikt als slijp poeder . Niet giftig maar kant in kleine scherpe stukjes afbreken en makkelijk ingeslikt worden . Uitkijken met kinderen en huisdieren

Cerusiet

Giftig loodcarbonaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Pas op met uitwendig gebruik.

Giftig loodcarbonaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Pas op met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Chalcanthiet

Giftig kopersulfaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Pas op met uitwendig gebruik.

Pas op gevaar

Chrysopraas citroen

Mogelijk voor de gezondheid schadend nikkelmagnesiet-chalcedoonmengsel. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Pas op met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Cinnaber

Kwikzilversulfide is zeer giftig. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Geen uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Cinnaber-opaal

In het opaal zit kwikzilversulfide en is zeer giftig. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Niet uitwendig gebruiken

Pas op gevaar

Crocoiet

Giftig loodchromaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Ongeschikt voor uitwendig gebruik.

Pas op gevaar

Cupriet

Voor de gezondheid schadelijke koperoxide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Pas bij uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Eilatsteen

Voor de gezondheid schadelijk kopermineraalmengsel. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Pas op bij uitwendig gebruik.

Pas op gevaar

Erytriet

Mogelijk giftig kobaltarsenaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Fluoriet

Mogelijk schadelijk voor de gezondheid. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Pas op met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Galeniet

Giftige loodsulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Pas op gevaar

Gaspeiet

Voor de gezondheid schadelijk magnesiumhoudend nikkelcarbonaat. Nikkel is een veel voorkomend allergeen. Vermijd huidcontact. Niet geschikt om direct in het water te leggen. 

Pas op giftig

Greenockiet

Giftig cadmiumsulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Ongeschikt uitwendig gebruik.

Pas op gevaar

IJzer-nikkelmeteoriet

Voor de gezondheid schadelijk ijzernikkellegering. Nikkel is een veel voorkomende allergeen. Direct huidcontact vermijden. Niet geschikt om in het water te leggen.

Pas op giftig

Jamesoniet

Mogelijk giftig lood-antimoonsulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op gevaar

Kalomel

Voor de gezondheid schadelijk kwikzilverchloride. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Lopoziet

Zeer giftig kaliumchromaat. Ook via de huid schadelijk. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Niet geschikt voorwendig gebruik.

Pas op giftig

Malachiet 

Voor de gezondheid schadelijk kopercarbonaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik maar niet op blote huid dragen

Pas op giftig

Milleriet

Giftig nikkeloxide. Nikkel is ook een veel voorkomend allergeen. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Niet geschikt voor uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Olviniet

Mogelijk giftig koperarsenaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Proustiet 

Mogelijk giftig arseenhoudend zilversulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op gevaar

Psilomelaan

Voor de gezondheid schadelijk mangaanoxide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Pyromorfiet

Mogelijk giftig loodfosfaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Realgear

Giftig arseensulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Ongeschikt voor uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Scorodiet 

Mogelijk giftig ijzerarsenaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op gevaar

Tetraediet

Mogelijk voor de gezondheid schadelijk koper-antimoonsulfide.Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Niet gevaarlijk

Ulexiet 

Niet giftig boraan. Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Pas op gevaar

Valentiniet

De gezondheid schadend antimoonoxide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Vanadeniet

Giftig loodvanadaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Ongeschikt voor uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Wulfeniet

Giftig loodmolydaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Ongeschikt voor uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Zwavel

Giftig . Niet geschikt om direct in het water te leggen. Niet uitwendig gebruiken